Photon Meisner

Nød/information terminal.Nød- og informationsterminalen giver passagerer mulighed for at foretage et nødopkald og dermed at få alarmeret myndighederne. Medarbejdere kan også bruge terminalen til intern kommunikation.

Contact our department for further information